PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP The power of images. Visual sources in humanities - AHSV10948
Anglický název: The power of images. Visual sources in humanities
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10947
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10947
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK