PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
PVP Historická exkurze ke starším dějinám V - AHSV10916
Anglický název: Historical educational excursion to medieval history V
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10915
Garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Mgr. Jakub Izdný
Neslučitelnost : AHESV121, AHSV10915
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jakub Izdný (04.02.2017)
Historická exkurze je zaměřena na návštěvu památek týkajících se obecně starších dějin středoevropského prostoru (především středověk, částečně raný novověk).
Smyslem exkurze je obeznámit studenty s geografickým prostorem cíle exkurze, seznámit je s krajinným a dobovým kontextem a na místě pak prezentovat obecné informace v konkrétních souvislostech.

Fakticky se kurz odbývá formou exkurze v termínu 28. dubna - 1. května 2017, kdy se studenti jako samoplátci zúčastní výjezdu do oblasti Znojemska, odkud budou podnikány dílčí výpravy do okolí.
Organizátor kurzu zajišťuje na základě vybrané zálohy ubytování se snídaní, dopravu pronajatým autobusem a vstupy na jednotlivé památky.

Předpokládaná cena kurzu je cca 3000 Kč. První zálohu ve výši 1000 Kč je třeba složit do konce zápisů v SIS.
Nesložení zálohy je důvodem k vyřazení z kurzu.

Předběžný program kurzu je: Znojemská rotunda, hrady Hardegg, Cornštejn, Bítov, Vranov, Dürnstein, dále Moravské pole, kláštery Třebíč, Tišnov a Dolní Kounice.

Základní povinností účastníka je přednesení referátu, který bude vybírán v písemné formě.

Bližší informace je možné získat na úvodní hodině 21. února 2017 od 15:50 v místnosti P306.

Počet účastníků je omezen kapacitou autobusu, ale bude s velkou pravděpodobností navýšen. Přihlašujte se prosím i na čekací listinu!
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK