PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Internship, professional or academic stage min 60 working hours - AHSV10889
Anglický název: Internship, professional or academic stage min 60 working hours
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (18.03.2019)
Odborná stáž je individuálně domlouvaná. Především pro magisterský studijní program TEMA+.
Internship is a professional stage individually negotiated, part of the programme TEMA+.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (18.03.2019)

Zpráva o průběhu stáže, hodnocení vedoucího stáže na pracovišti.

Report of the student on the activities during the internship, evaluation by the supervisor of the stagiaire.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (18.03.2019)

pouze pro magisterské studenty / for MA students only

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK