PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Prague in Czech and European Culture - AHSV10843
Anglický název: Prague in Czech and European Culture
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.
Mgr. Tomáš Masař, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.
Mgr. Tomáš Masař, Ph.D.
Třída: Exchange - 08.3 History
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Masař, Ph.D. (07.10.2019)
This one-semester course is offered mainly to foreign students in the framework of TEMA program, ERASMUS students and to MA students of the Seminar of General and Comparative history. The course will focus on places and institutions in Prague, which have rich history and high symbolical meaning. By visiting of Prague monuments, museums, galleries, etc. and discussing not only their history, but also how they influence the present, will be explained the role, these symbolical places and institutions played in Czech and European culture. In each class we will visit one of the places or institutions and discuss their importance for Czech and European history and culture.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Masař, Ph.D. (07.10.2019)

Participation on seminars is compulsory. More than two missed classes automatically result in a failing grade. Every student will have a presentation about one of the institutions and sightseeing we will visit. Credits for the course will be granted on the basis of attendance, presentation or essay and active participation on discussion and classes.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Masař, Ph.D. (07.10.2019)

- Hugh Agnew: The Czechs and the Lands of the Bohemian Crown, Stanford University 2004.

- Bradley F. Abrams: The Struggle for the Soul of the Nation, Czech Culture and the Rise of Communism, Rowman & Littlefield Publishers 2005.

- Benedict Anderson: Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nations, Revised edition, Verso 2006.

- Ernest Gellner: Culture, Identity and Politics, Cambridge University Press 1987.

- Ladislav Holý: The Little Czech and the Great Czech Nation, National identity and the post-communist social transformation, Cambridge University Press 1996.

- Pierre Nora: Realms of Memory: The Construction of the French Past, Vol. 3, Symbols, Columbia University Press 1996.

- Anthony D. Smith: Ethno-symbolism and Nationalism, A cultural approach, Routledge 2009.

- Robert Auty: Language and Society in the Czech National Revival, in: The Slavonic and East European Review, Vol. 35, No. 84 (Dec., 1956), pp. 241–248.

- Elisabeth Bakke: Doomed to failure? The Czechoslovak nation project and the Slovak autonomist reaction 1918–1938, pp. 120–133.

- Miroslav Hroch: Social preconditions of national revival in Europe, English translation Cambridge University Press 1985, pp. 1–30 and 44–61.

- Marek Nekula: Constructing Slavic Prague: The „Green Mountain Manuscript“ and Public Space in Discourse.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK