PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Erasmus The Difficult Coexistence: Europe and the Ottoman Empire in the Long 19th Century - AHSV10779
Anglický název: The Difficult Coexistence: Europe and the Ottoman Empire in the Long 19th Century
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10776
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10776, AHSV10777, AHSV10778
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout The Difficult Coexistence.pdf Sylabus Mgr. Pavla Chmelíková
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK