PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Revoluční boj v západní Evropě. Levicový terorismus a politické násilí v sedmdesátých letech - AHSV10774
Anglický název: Revolutionary Struggle in Western Europe. Left-Wing Terrorism and Political Violence in the 1970s
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10772
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10772, AHSV10773
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10773, AHSV10799, AHSV10772
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (20.09.2019)
Přednáškový kurz představí fenomén levicového terorismu v západní Evropě v období sedmdesátých let. V hodinách se studenti seznámí s hlavními teroristickými organizacemi, příčinami a okolnostmi jejich vzniku a s jejich motivy k ozbrojenému boji. Další hodiny budou věnovány např. mezinárodní teroristické síti, transnacionální mentalitě nebo vztahu se socialistickými zeměmi. Přednáška působení těchto skupin posadí do širokého kontextu evropských i světových dějin.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (20.09.2019)

K udělení zápočtu je vyžadováno napsání krátké eseje na téma spojené s látkou předmětu.

Zkouška bude probíhat formou otázek položených na základě prostudované literatury.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (20.09.2019)

Literatura:

AUST, Stefan, Baader Meinhof Komplex, Praha 2010

BECKER, Jillian, Hitler’s Children. The Story of the Baader-Meinhof Terrorist Gang, Bloomington 2014

BONANATE, Luigi, Mezinárodní terorismus, Praha 1997

CAUTE, David, The Year of the Barricades. A Journey Through 1968, New York 1988

COLVIN, Sarah, Ulrike Meinhof and West German Terrorism. Language, Violence and Identity, New York 2009

DAŇKOVÁ, Šárka, Frakce Rudé armády. Tři generace teroristů, Praha 2006

DEBORD, Guy, Společnost spektáklu, Praha 2007

DEBRAY, Régis, Revoluce v revoluci? Ozbrojený boj a politický boj v Latinské Americe, Praha 1970

DELLA PORTA, Donatella, Social Movements, Political Violence and the State. A Comparative Analysis of Germany and Italy, Cambridge 1995

DIETL, Wilhelm, Carlos. Konec jednoho mýtu, Vimperk 1995

FANON, Frantz, Psanci této země, Praha 2014

FRANK, Jan, Konflikt v Severním Irsku, Praha 2006

GANSER, Daniele, Terrorism in Western Europe. An Approach to NATO's Secret Stay-Behind Armies, in Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, Winter/Spring 2005, Vol. 6, No. 1

GILCHER-HOLTEY, Ingrid, Hnutí ’68 na Západě. Studentské bouře v USA a západní Evropě, Praha 2004

GUEVARA, Ernesto, Guerrilla Warfare, New York 1961

JACOBS, Ron, Weather Underground, Praha 2010

KLIMKE, Martin – SCHAROTH, Joachim (eds.) 1968 in Europe. History of Protest and Activism 1956–1977, New York 2008

KRAUSHAAR, Wolfgang (ed.), RAF und der linke Terrorismus, Hamburg 2006

LAQUEUR, Walter, Terrorism, London 1977

MARCUSE, Herbert, Jednorozměrný člověk, Praha 1991

PAŽOUT, Jaroslav, Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století, Praha 2008

PEŠTA, Mikuláš, O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě, Praha 2017

PREECE, Julian, Baader-Meinhof and the Novel. Narratives of the Nation / Fantasies of the Revolution 1970–2010, New York 2012

ROSZAK, Theodore, The Making of a Counter Culture. Reflections on the Technocratic Society and its Youthful Opposition, London 1970

SLOBODIAN, Quinn, Foreign Front. Third World Politics in Sixties West Germany, London 2012

STRMISKA, Maxmilián, Ozbrojená opozice. Studie k subverzívnímu terorismu, Brno 2000

STRMISKA, Maxmilán, Studie o utváření italské Nové levice (1968–1972), Brno 1994

SOULEIMANOV, Emil (ed.), Terorismus. Pokus o porozumění, Praha 2010

SOULEIMANOV, Emil (ed.), Terorismus. Válka proti státu, Praha 2006

ŠIKLOVÁ, Jiřina, Stoupenci proměn, Praha 2012

VALENTA, Martin, Revoluce na pořadu dne. Kritická teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém protestním levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakci Rudé armády a německé straně Zelených: diskurzivní analýza, Praha 2011

VARON, Jeremy, Bringing the War Home. The Weather Underground, the Red Army Faction and the Revolutionary Violence in the Sixties and Seventies, Berkeley – Los Angeles – London 2004

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (20.09.2019)

3. října

Úvodní hodina. Terorismus a guerilla.

 

10. října

Dlouhý rok 1968. Studentský a dělnický protest

 

17. října

„Pátá kolona Třetího světa“. Vliv dekolonizace a Konference tří kontinentů

 

24. října

Nová levice a nová pravice

 

31. října

Hlavní teroristické skupiny: Německo

 

7. listopadu

Hlavní teroristické skupiny: Itálie

 

14. listopadu

Hlavní teroristické skupiny: Další evropské země

 

21. listopadu

hodina odpadne

 

28. listopadu

Transnacionální sdílená imaginace

 

5. prosince

Mezinárodní spolupráce teroristických skupin

 

12. prosince

Levicový terorismus a studená válka

 

19. prosince

Mimoevropské paralely: Weather Underground a Japonská Rudá armáda

 

9. ledna

Závěrečná hodina. Odkaz „olověných let“.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK