PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Podkarpatská Rus - objekt zájmu sousedů - AHSV10771
Anglický název: Carpathian Ruthenia - an object of interest to neighbors
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10769
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. David Hubený, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10769, AHSV10770
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10769, AHSV10770, AHSV10795
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylabus - Podkarpatská Rus - objekt zájmu sousedů.pdf Mgr. Pavla Chmelíková
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK