PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 2 Podkarpatská Rus - objekt zájmu sousedů - AHSV10769
Anglický název: Carpathian Ruthenia - an object of interest to neighbors
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. David Hubený, Ph.D.
Vyučující: Mgr. David Hubený, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10770, AHSV10771, AHSV10795
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10795, AHSV10771, AHSV10770
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylabus - Podkarpatská Rus - objekt zájmu sousedů.pdf Mgr. Pavla Chmelíková
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK