PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 2 Perestrojka v SSSR a ve východním bloku - AHSV10760
Anglický název: Perestroika in the USSR and in the Eastern Bloc
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10761, AHSV10762, AHSV10793
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10761, AHSV10793, AHSV10762
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK