PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Dvorská kultura ve středověku a v raném novověku - AHSV10759
Anglický název: Court Culture in the Middle Ages and Early Modern Period
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10757
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10757, AHSV10758
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10758, AHSV10757, AHSV10782
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK