Erasmus Rethinking Cold War: History, Intepretations and Approaches - AHSV10748
Anglický název: Rethinking Cold War: History, Intepretations and Approaches
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 22 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10749
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10749
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jan Koura, Ph.D. (23.09.2019)

The course explores the history of the Cold War from the perspective of major approaches and interpretations in the Cold War studies. Through weekly classes, the course examines the specific problems from the origins of the Cold War until the dissolution of the Soviet Union in 1991 with the focus on different historiographical interpretations and methodologies, including transnational approaches and cultural histories. The goal is to provide different viewpoint on the Cold War History including Easter European and Global South perspective. The course is based on series of lectures, discussions and readings. The texts will be available in Student Information System (SIS).