PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Proměny šlechty v moderní době - AHSV10743
Anglický název: The transformation of the nobility in modern times
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10742
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10742, AHSV10744
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10744, AHSV10789, AHSV10742
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK