PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
PVP 2 Byzantská říše: od antického impéria Římanů ke středověkému řeckému státu - AHSV10714
Anglický název: Byzantine Empire from Imperium Romanum to Medieval Greek State
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Neslučitelnost : AHESV166, AHSV10715
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (18.02.2019)

AVENARIUS, Alexander, Byzantský zápas o ikonu: o problematice východoevropského symbolismu, Prešov 2016

ČEŠKA, Josef, Zánik antického světa, Praha 2000

DOSTÁLOVÁ, Růžena, Byzantská vzdělanost, Praha 2003

HERRINOVÁ, Judit, Ženy v purpuru, Praha 2004

Hradečný, Pavel a kol., Dějiny Řecka, Praha 2009

HROCHOVÁ, Věra – HROCH, Miroslav, Křižáci ve svaté zemi, Praha 1996

HROCHOVÁ, Věra  - TŮMA, Oldřich, Byzantská společnost (skriptum), Praha 1991

HURBANIČ, Martin,  Konstantinopol 626. Poslední bitva antiky, Praha 2016

KÜLZER, Andreas, Byzanc. Dějiny – společnost – kultura, Praha  2016

MEIER Mischa,  Justinián. Život a vláda východořímského císaře, Červený Kostelec 2009

RUNCIMAN, Steven, Pád Cařihradu, Praha 2003

SCHREINER, Peter, Konstantinopol. Dějiny a archeologie,Praha 2012

ŠTÉPÁNEK, Petr,1453: Pád Konstantinopole - zrod Istanbulu, Praha 2010

VAVŘÍNEK, Vladimír – BALCÁREK, Petr, Encyklopedie Byzance, Praha 2013

ZÁSTĚROVÁ, Bohumila a kol., Dějiny Byzance, Praha 1995

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (08.02.2019)

1.     Byzantská říše - pokračovatelka antické tradice nebo východní despocie?  

2.    Specifika byzantské civilizace

3.    Raná Byzanc - poslední vzepětí antického impéria  

4.    Herakleiovská éra - zápas Byzance o přežití

5.    Temné období byzantských dějin - spory o uctívání obrazů

6.    Vražda Michaéla III. a nástup „makedonské dynastie“

7.    Církevní schizma 1054 

8.    Dobytí Konstantinopole křižáky a byzantské císařství v exilu

9.    Komnénovská Byzanc mezi katolickým Západem a muslimským Východem

10. Palaiologovské období jako epilog byzantských dějin

 11. Reflexe byzantských dějin v soudobé historiografii

12. Konstantinopol, centrum tisícileté říše

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK