PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP - Politics of Heritage - AHSV10702
Anglický název: Politics of Heritage
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10701
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
PhDr. Jan Krajíček
Neslučitelnost : AHSV10701
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10701
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK