Bakalářské, magisterské, diplomní a specializační (výběrové) semináře Ústavu hospodářských a sociálních dějin - AHSV10393
Anglický název: Bachelor, master, diploma and specialization seminars of Institute od Economic and Social History
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, --- [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (0)
letní:neurčen / neomezen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Vyučující: PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Mgr. Karel Šima, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout VS GECKO 2020–2021.docx Tomáš Gecko, Ekonomická rivalita, spolupráce a inovace v transnacionální perspektivě PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.
stáhnout VS JAKUBEC.docx Ivan Jakubec, Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.-20. století PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
stáhnout VS JANCIK .docx Drahomír Jančík, Ekonomika a česká/československá společnost ve 20. století PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
stáhnout VS KUBU 2019-2020.docx Eduard Kubů, Svět podnikání a jeho proměny v 18.-20. století, výběrový seminář ÚHSD prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
stáhnout VS KUBU-STOLLEOVA 2019-2020.docx Eduard Kubů - Barbora Štolleová, Od tradičního hospodářství k současnému kapitalismu prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
stáhnout VS PULLMANN 2019-2020.docx Michal Pullmann, Sociální a kulturní dějiny 20. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
stáhnout VS RAKOSNIK 2020-2021-1.docx Jakub Rákosník, Sociální stát a každodenní život ve 20. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
stáhnout VS SIMA.docx Karel Šima, Člověk v posthumanitním kontextu PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
stáhnout VS SPURNY 2021-2022.docx Matěj Spurný, Československo v evropském kontextu. Identita – prostor – myšlení PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
stáhnout VS STAIF.docx Jiří Štaif, Společenský život nejen v dlouhém 19. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
stáhnout VS STOLLEOVA 2022.docx Barbora Štolleová, Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům. Spotřeba a její kultura 19. a 20. století PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
stáhnout VS SUSTROVA.docx Radka Šustrová, GENDER A SOCIÁLNÍ HNUTÍ PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Anotace -
Výběrové sermináře Ústavu hospodářských a sociálních dějin jsou určeny pro studenty píšící bakalářské, specializační, magisterské (diplomové práce).
Konkrétní výběrové semináře všech pracovníků jsou v přiložených souborech.

Výuka je primárně prezenční, v závislosti na vývoji epidemiologické situace a pokynů vedení FFUK je však třeba počítat s případnými přechody na distanční formu. Distanční forma předpokládá kombinaci samostudia, konzultací a videokonferencí. O případných změnách budou studenti vždy informováni prostřednictvím mailu.

Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (20.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu

individuální, viz rozpisy jednotlivých vyučujících

Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (30.01.2023)
Literatura

individuální, odvíjí se od zpracovávaného tématu a konzultací s vyučujícímí.

Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (30.01.2023)
Sylabus

individuální, viz rozpisy jednotlivých vyučujících


Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (30.01.2023)