PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářské, magisterské, diplomní a specializační (výběrové) semináře Ústavu hospodářských a sociálních dějin - AHSV10393
Anglický název: Bachelor, master, diploma and specialization seminars of Institute od Economic and Social History
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Vyučující: Mgr. Lucie Dušková, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Radka Šustrová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout VS JAKUBEC 2019-2020.docx Ivan Jakubec, Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.-20. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
stáhnout VS JANCIK 2019-2020.docx Drahomír Jančík, Ekonomika a česká/čsl. společnost ve 20. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
stáhnout VS KUBU 2019-2020.docx Eduard Kubů, Svět podnikání a jeho proměny v 18.-20. století, výběrový seminář ÚHSD prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
stáhnout VS KUBU-STOLLEOVA 2019-2020.docx Eduard Kubů - Barbora Štolleová, Od tradičního hospodářství k současnému kapitalismu prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
stáhnout VS PULLMANN 2019-2020.docx Michal Pullmann, Sociální a kulturní dějiny 20. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
stáhnout VS RAKOSNIK 2019-2020.docx Jakub Rákosník, Sociální stát a každodenní život ve 20. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
stáhnout VS SPURNY 2019-2020.docx Matěj Spurný, Myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
stáhnout VS STAIF.docx Jiří Štaif, Společenský život nejen v dlouhém 19. století, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
stáhnout VS STOLLEOVA 2019-2020.docx Barbora Štolleová, Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům. Spotřeba a její kultura 19. a 20. století , výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
stáhnout VS SUSTROVA 2019-2020z.docx Radka Šustrová, Gender a sociální hnutí, výběrový seminář ÚHSD PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (09.02.2020)
Diploma seminar of MATĚJ SPURNÝ (thursday 14.10 – 15.45)
Inhabitants of Czech lands and their worlds of meanings

This seminar is offering critical reflection for students working on their bachelor or master diploma in the field of modern and contemporary history of central Europe. Especially welcomed are themes as nationalism and ethnicity, identities, forced migration, modern dictatorship, urban and environmental history.
The seminar form consists in regular discussions about texts, which are distributed in advance, so that students can read them and prepare their argumentation. Partly, these are texts writen by students themselves, partly texts by other (mostly contemporary) historians on issues, which are close to the focus of most students visiting the seminar.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK