PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 2 Řím - věčné město - AHSV10338
Anglický název: Rome - Eternity city
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Neslučitelnost : AHESV042, AHSV10312, AHSV10313, AHSV10337
N//Je neslučitelnost pro: AHESV042, AHSV10313, AHSV10312
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (31.01.2020)
Řím byl založen před více než 2 700 lety na základě již déle existujícího osídlení pověstných sedmi pahorků a od té doby byl permanentně obydlen. Za mnoho staletí své existence prošel jedinečným historickým vývojem. Byl jedním z nejvýznamnějších center známého antické světa, které mělo významný vliv na své okolí, jež po dalších tisíc let uchovávala byzantská říše. Starověký Řím se stal vzorem pro pozdější politické a právní systémy, jeho vzdělanost hluboce ovlivnila středověkou i pozdější společnost a její jazyk, stejně tak výrazný a dlouhodobý byl vliv antické architektury a technických vymožeností. Město Řím sice ve středověku ztratilo svůj význam a zchátralo, ale na druhé straně se stalo residencí hlavy křesťanstva a díky tomu centrem katolické církve. V renesanci a baroku rozkvetlo do nevídané krásy a v 19. století se konečně proměnilo na metropoli novodobého italského státu. <br>
„Věčné město“ stráží jedinečné duchovní a umělecké dědictví, které zde vznikalo a hromadilo se po celá staletí. Město s bohatou historií, oplývající kulturními poklady, však není skanzenem minulosti, ale živoucím organismem, které tepe rytmem moderního života, v němž má historické dědictví své nezastupitelné místo. <br>
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (31.01.2020)

Procacci, Giuliano, Dějiny Itálie, Praha 2010

Michael Grant, Dějiny antického Říma, Praha  2004

Bohlen-Hintzen, Brigitte, Umění a architektura. Řím, Praha 2008

Ryska Jaromír - Hrubý Vojtěch - Polc Jaroslav V., Cesty po Římě, Řím 2003

Lisový, Igor, Řím věčný a okouzlující. Průvodce dějinami a kulturou starověkého města, Ostrava 2006

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (31.01.2020)

75% účast na  přednáškách + ústní zkouška ze 2 studentem vybraných tématických okruhů:

1. Antický Řím

2. Raně křesťanský a středověký Řím

3. Řím v období baroka a renesance

4. Novodobý Řím

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (31.01.2020)

1.      Počátky Říma

2.      Řím republikánský

3.      Řím císařský

4.      Řím křesťanský

5.      Řím jubilejní

6.      Rozkvět Říma za  renesance a baroka

7.      Řím a sjednocování Itálie

8.      Řím fašistický

9.      Moderní Řím

10.    České reminiscence v Římě

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK