PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Kultura a společnost v evropských dějinách - AHSV10317
Anglický název: Culture and society in European history
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10316
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10316, AHSV10318, AHSV10319
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10316, AHSV10319, AHSV10318
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK