PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 2 Mezi dvěma invazemi. Anglie v letech 1042 - 1217 - AHSV10308
Anglický název: Between two invasions. England 1042 - 1217
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Malý
Vyučující: Mgr. Jan Malý
Neslučitelnost : AHSV10309, AHSV10310, AHSV10311
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10309, AHSV10311, AHSV10310
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Malý (27.01.2020)
Přednáškový cyklus bude zaměřen na dějiny Anglie od restaurace wessexské dynastie v roce 1042 do skončení francouzské invaze v roce 1217. Symbolicky je pak záběr kurzu ohraničen dvěma mezníky - invazemi, a to normanskou v roce 1066, která znamenala konec anglosaské éry a nástup nových normanských vládců, a francouzskou v letech 1216 - 1217, kterou vyvrcholil konflikt mezi Janem Bezzemkem a barony, nespokojenými s královým stylem vlády. Kromě politických dějin se kurz zaměří také na architekturu, kronikářství nebo problematiku následnictví.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Malý (27.01.2020)

Zkouška - pohovor nad prostudovanou literaturou

Zápočet - test  

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Malý (27.01.2020)

Bude doplněna.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Malý (27.01.2020)

Student si prostuduje alespoň 3 vybrané tituly (alespoň jeden v angličtině) na konkrétní téma nebo průřezově výběrem několika témat.  

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Malý (27.01.2020)

1. (18.2.) - Úvodní hodina, přehled literatury a pramenů

2. (24.2.) - Anglie v předvečer invaze - poslední léta wessexské dynastie

3. (3.3.) - Normanský vpád a jeho následky (Anglie v letech 1066 - 1100)

4. (10.3.) - Jindřich I., Matylda a Štěpán (1100 - 1154)

5. (17.3.) - Nástup Anjouovců - Jindřich II. (1154 - 1189)

6. (24.3.) - Církev v Anglii v letech 1066 - 1215 (Tomáš Becket, Stephen Langton a odpor proti králi)

7. (31.3.) - Kronikářství v éře Normanů a Anjouovců)

8. (7.4.) - Richard Lví Srdce, křížová výprava a Vilém Longchamp

9. (14.4.) - Anglie - země hradů

10. (21.4.) - Arthur Bretaňský a otázka následnictví v Anglii 

11. (28.4.) - Jan Bezzemek, Magna Charta a princ Ludvík "králem"

12. (5.5.) - hodina odpadá

13. (12.5.) - zápočtový test  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK