PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 2 Moderní dějiny Polska (1918–1939/45): Slavná Niepodległa, nebo hořká sláva? Budování nezávislého státu na „okraji“ Evropy - AHSV10304
Anglický název: Modern History of Poland (1918–1939/45): Glorious independence or bitter glory? Formation of an independent state at the “outskirts” of Europe
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10305, AHSV10306, AHSV10307
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10305, AHSV10307, AHSV10306
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Dejiny Polska 2 USD sylabus LS 2020.doc Sylabus Mgr. Pavla Chmelíková
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK