PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Semiramis severu. Kateřina II. a Rusko za její vlády - AHSV10303
Anglický název: Semiramis of the North. Catherine II. and Russia under her rule
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10300
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Anežka Hrebiková
Neslučitelnost : AHSV10300, AHSV10301, AHSV10302
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10300, AHSV10302, AHSV10301
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Semiramis severu - sylabus přednášky.docx Sylabus Mgr. Pavla Chmelíková
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK