PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Vybrané kapitoly z dějin novověku se zaměřením na severní a západní Evropu - AHSV10298
Anglický název: Selected Chapters from Modern History with a focus on Northern and Western Europe
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10296
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavla Chmelíková
Mgr. Anna Pajerová
Neslučitelnost : AHSV10296, AHSV10297, AHSV10299
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10296, AHSV10299, AHSV10297
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylabus-Vybrane-kapitoly-z-dejin-zapadni-a-severni-evropy.docx Sylabus Mgr. Pavla Chmelíková
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK