PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 2 Historická exkurze ke starším dějinám VIII - AHSV10292
Anglický název: Historical educational excursion to medieval history VIII
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV01016
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Mgr. Jakub Izdný, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV01016, AHSV10293, AHSV10294, AHSV10295
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10293, AHSV10295, AHSV10294
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jakub Izdný, Ph.D. (07.02.2020)
Historická exkurze je zaměřena na návštěvu památek týkajících se obecně starších dějin středoevropského prostoru (především středověk, částečně raný novověk).
Smyslem exkurze je obeznámit studenty s geografickým prostorem cíle exkurze, seznámit je s krajinným a dobovým kontextem a na místě pak prezentovat obecné informace v konkrétních souvislostech.
Vedle návštěvy historických objektů je smyslem exkurze též studium prezentace historických památek jako jedno z možných odvětví uplatnění absolventa oboru.

Úvodní hodina proběhne v úterý 18. února 2020 od 12:30, bude především informativní a účast není povinná. Na první hodině bude možné složit první zálohu.

Kurz probíhá formou exkurze v termínu 7. - 10. května 2020, ubytování je plánováno ve městě Prachatice, odkud budou podnikány výpravy do okolních lokalit spojených se středověkem a raným novověkem na území jižních Čech, Horního Rakouska a Bavorska.
Organizátor kurzu zajišťuje na základě vybrané zálohy ubytování se snídaní, dopravu pronajatým autobusem a vstupy na jednotlivé památky.

Předpokládaná cena kurzu je cca 4000 Kč. První zálohu ve výši 2000 Kč je třeba složit do konce zápisů v SIS. Nesložení zálohy je důvodem k vyškrtnutí z kurzu.
Organizátoři budou žádat o poskytnutí stipendia až 2000 Kč, toto stipendium poskytuje FF a není nárokovatelné.

Předběžný program kurzu bude představen do konce února.

Základní povinností účastníka je přednesení referátu, který bude vybírán v písemné formě.

Počet účastníků je omezen kapacitou autobusu, ale bude s velkou pravděpodobností ještě navýšen. Přihlašujte se prosím i na čekací listinu!
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK