PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP History of France in the 18th century - AHSV10288
Anglický název: History of France in the 18th century
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10287
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10287, AHSV10289, AHSV10290, AHSV10291
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10287, AHSV10291, AHSV10290, AHSV10289
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK