PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Josip Broz Tito v šesti obrazech. Socialistická Jugoslávie v reflexi Lordana Zafranoviće - AHSV10285
Anglický název: Josip Broz Tito in seven pictures. Socialist Yugoslavia in the reflexion of Lordan Zafranović
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10282
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
PhDr. Boris Moskovič
Neslučitelnost : AHSV10282, AHSV10283, AHSV10284
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10282, AHSV10284, AHSV10283
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Boris Moskovič (18.02.2020)
Předmět je zaměřen na kritický rozbor jednotlivých částí dokumentárního filmu "Tito - poslední svědci testamentu" (2012) režiséra Lordana Zafranoviće. V LS akademického roku 2019/2020 se výklad soustřeďuje na období od jara 1941, tedy na počátky a jednotlivé etapy mnohostranného ozbrojeného konfliktu v jugoslávském prostoru a částečně i na období poválečné.
Pozornost je věnována nejen životním osudům jugoslávského vůdce Josipa Broze Tita, ale v nemenší míře i na širší souvislosti dobového dění, a to především v kontextu celkového vývoje jihovýchodní Evropy po roce 1941. Součástí výkladu je i bližší představení různých protagonistů dokumentárního filmu, analýza jejích výpovědí a argumentační strategie, stejně jako korekce řady nepřesných či dokonce záměrně pokřivených výpovědí.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Boris Moskovič (18.02.2020)

Podmínkou atestace je pravidelná docházka a aktivní účast při výuce. V rámci zkoušky (Zk) bude prověřována základní orientace studenta v příslušné problematice na základě tří položek z četby.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Boris Moskovič (18.02.2020)

BILANDŽIĆ, Dušan, Hrvatska moderna povijest, Zagreb 1999.

GOLDSTEIN, Ivo a Slavko, Tito, Zagreb 2015.

JELIĆ-BUTIĆ, Fikreta, Ustaše i NDH 1941-1945, Zagreb 1977.

PELIKÁN, Jan a kol., Dějiny Srbska, Praha 2005.

PELIKÁN, Jan, Jugoslávie a Pražské jaro, Praha 2008.

PELIKÁN, Jan, Jugoslávie a východní blok 1953-1958, Praha 2001. 

PELIKÁN, Jan - TEJCHMAN, Miroslav, Dějiny Jugoslávie (1918-1991), Praha 1994.

PETRANOVIĆ, Branko, Srbija u drugom svetskom ratu 1939-1945, Beograd 1992.

PIRJEVEC, Jože, Jugoslávie 1918-1992: vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy Jugoslávie, Praha 2000.

PIRJEVEC, Jože, Tito in tovariši, Ljubljana 2011.

RIDLEY, Jasper, Tito - životopis otce Jugoslávie, Liberec 1995.

RYCHLÍK, Jan, Dějiny Chorvatska, Praha 2007.

STRUGAR, Vlado, Jugoslávie v boji. Národně osvobozenecký boj a revoluce 1941-1945, Praha 1965. 

VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej, Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu, Praha 2012.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Boris Moskovič (18.02.2020)

V rámci zkoušky předloží student seznam tří položek z doporučené literatury. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK