PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Josip Broz Tito v šesti obrazech. Socialistická Jugoslávie v reflexi Lordana Zafranoviće - AHSV10284
Anglický název: Josip Broz Tito in seven pictures. Socialist Yugoslavia in the reflexion of Lordan Zafranović
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10282
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
PhDr. Boris Moskovič
Neslučitelnost : AHSV10282, AHSV10283, AHSV10285
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10282, AHSV10285, AHSV10283
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK