PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 2 Věda ve střední a východní Evropě 20. století - AHSV10278
Anglický název: Science in 20C Central and Eastern Europe
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10279, AHSV10280, AHSV10281
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10279, AHSV10281, AHSV10280
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (20.02.2020)
Přednáška sleduje promítání sociálních a politických proměn na vědu a v menší míře techniku v některých zemích bývalého sovětského bloku (SSSR, Polsko, Maďarsko, ČSSR, NDR) s ohledem na zázemí, které věda v těchto zemích měla od konce 19. století. Zabývá se i případy, kdy se naopak věda a vědci stali významnou společenskou a politickou silou.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (20.02.2020)

Zkouška se uděluje za závěrečný test znalostí a odevzdanou seminární práci v délce cca 3000 slov na některé z probíraných témat.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (20.02.2020)

•Mitchell G. Ash: “Scientific Changes in Germany 1933, 1945, 1990: Towards a Comparison.” Minerva 37(4): 329-354, 1999.

•Mitchell G. Ash, Jan Surman (eds.): The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848-1918, London: Palrgave-Macmillan 2012.

•R. A. Beeler and R. Norwood: “Polish Mathematics in the First Half of the 20h Century”, Mathematical Scientist, 39(1): 1–10, 2014.

•Bretislav Fridrich: “The KMLN of X-Ray Spectroscopy: Dolejšek‘s Discovery of the N-Series”. Physics in Perspective 1(4): 384-389, 1999.

•Loren Graham: Science in Russia and the Soviet Union, Cambridge University Press 1993

•Rajalakshmi Heyrovská: “Jaroslav Heyrovský, the Inventor of Polarography.” Current Science 74(6): 554-557, 1998.

•David Joravsky: The Lysenko Affair, Harvard 1970.

•Paul Josephson: Physics and Politics in Revolutionary Russia, University of California Press 1991

•Paul Josephson: Red Atom: Russias Nuclear Power Program From Stalin To Today. Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press.

•Alexei B. Kojevnikov: Stalin’s Great Science: The Times and Adventures of Soviet Physicists

•Alena Míšková, Martin Franc, Antonín Kostlán et al. (eds.): Bohemia Docta: The Historical Roots of Science and Scholarship in the Czech Lands, Prague: Academia 2018

•Wolfgang Reiter: “Stefan Meyer: Pioneer in Radioactivity”, Physics in Perspective. 3(1): 106, 2001 https://doi.org/10.1007/s000160050058

•Joseph Roucek: "Czechoslovakia's Higher Education and Its Changing Fortunes." The Journal of Higher Education 27, no. 1 (1956): 21-56. doi:10.2307/1978240.

•Eugene Seneta: "Mathematics, religion, and Marxism in the Soviet Union in the 1930s," Historia Mathematica 31, no. 3 (2004): 337-367

•Asif Siddiqi: "The Rockets' Red Glare: Technology, Conflict, and Terror in the Soviet Union," Technology and Culture 44, no. 3 (2003): 470-501. http://www.jstor.org/stable/25148158

•Andrew L. Simon: Made in Hungary, Safety Harbor, FL: Simon Publications 1999.

•Andrew L. Simon: Made in Hungary, Safety Harbor, FL: Simon Publications 1999.

•Valery N. Soyfer: Lysenko and the Tragedy of Soviet Science, Rutgers University Press 1994.

•Friedrich Stadler: The Vienna Circle: Studies in the Origins, Development, and Influence of Logical Empiricism, 2nd ed. Wien: Springer 2015.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (20.02.2020)

1 Věda v carském Rusku a revolučním období

2 Fyzika v předválečném Sovětském svazu

3 Lysenkovská biologie

4 Sovětský jaderný a kosmický program

5 Fyzika, jaderný výzkum a filozofie vědy v R-U a meziválečném Rakousku

6 Diskontinuity maďarské vědy mezi válkami

7 Bouřlivý rozvoj polské matematiky

8 Československo ve vědě a technice před rokem 1948

9 Věda a popularizace v poválečném Československu

10 Věda a technika v NDR

11 „Socialistická globalizace“ ve vědě a technice

12 Čína a středo-východoevropská věda

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK