PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
PVP Dějiny Ruského impéria v 19. století - AHSV10179
Anglický název: History of the Russian Empire in the 19th Century
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10180
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Neslučitelnost : AHESV009, AHSV10180
Je neslučitelnost pro: AHSV10180, AHESV009
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK