PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Historická herní studia I - AHSV01144
Anglický název: PVP Historical Game Studies I
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kremer
Vyučující: Mgr. Jan Kremer
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kremer (24.09.2023)
Digitální hry se v novém tisíciletí staly globálním masmédiem a tím také jedním z hlavních komunikačních kanálů populární historie. Herní reprezentace historie, nezávisle na tom, zda jsou nebo nejsou jakkoliv navázány na akademickou historiografii, vytvářejí veřejné diskurzivní prostory, kde lze vyjednávat a utvářet smysl minulosti. Díky své často složité struktuře, interaktivnosti a modifikovatelnosti hry zároveň umožňují laické debaty o historické autentičnosti a vědecké autoritě. Mají přitom mnoho unikátních vlastností, které jsou ovlivněny jejich mediálními, technologickými, ekonomickými a sociálními aspekty. Kurz se pomocí dialogu mezi přednášejícími a studenty snaží definovat pojem historická digitální hra, pojmenovat specifika herní formy populární historie, pochopit její vliv na historickou kulturu společnosti a především najít analytické nástroje pro studium her, které by navazovaly na metody akademické historiografie, pedagogiky dějepisu nebo historie ve veřejném prostoru (public history).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Kremer (08.10.2023)

Podmínky pro získání zápočtu

- docházka (30%)

- aktivní účast na debatách během přednášek (30%)

- aktivní účast na seminářích (40%)

Podmínky pro získání zkoušky

- referát o vybrané publikaci (min. rozsah 1200 slov) prodiskutovaný s vyučujícím a odevzdaný do 5. 2. 2024 (100%)

- je možné si vybrat z nabídky tří publikací, nebo navrhnout vlastní monografii z oboru (historical) game studies

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Kremer (24.09.2023)

   • Helena BENDOVÁ, Co je nového v počítačových hrách, Praha 2019.

   • Ian BOGOST, Persuasive Games, Massachusetts 2007.

   • Clara FERNÁNDEZ-VARA, Introduction to Game Analysis (2nd Edition), New York 2019.

   • Jerome DE GROOT, Consuming History. Historians and heritage in contemporary popular culture (2nd Edition), NY 2016.

   • Adam CHAPMAN, Digital Games as History How Videogames Represent the Past and Offer Access to Historical Practice, NY - London 2016.

   • Adam CHAPMAN — Anna FOKA — Jonathan WESTIN, Introduction: What is Historical Game Studies?, Rethinking History 21, 2017, č. 3, s. 358–371.

   • Henry JENKINS, Pytláci textů. Televizní fanoušci a participativní kultura, Praha 2019.

   • Jesper JUUL, Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, Cambridge 2005.

   • Matthew W. KAPELL — Andrew B. R. ELLIOTT (edd.), Playing with the Past. Digital Games and the Simulation of History, London 2013.

   • Jan KREMER, Historická herní studia: Nástin badatelského pole, Historie - Otázky - Problémy 13, 2021, č. 2, s. 12-35.

   • Martin LORBER — Felix ZIMMERMANN (edd.), History in Games. Contingencies of an Authentic Past, Bielefeld 2020.

   • Frans MÄYRÄ, An Introduction to Game Studies. Games in Culture, Los Angeles — London — New Delhi — Singapore 2008.

   • Jeremiah MCCALL, Gaming the Past. Using Video Games to Teach Secondary History, New York 2011.

   • Andrew REINHARD, Archaeogaming: An Introduction to Archaeology in and of Video Games, NY 2018.

   • Jaroslav ŠVELCH, Jak obehrát železnou oponu. Počítačové hry a participativní kultura v normalizačním Československu, Praha 2021.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Kremer (30.11.2023)

Forma

Předmět se skládá z online přednášek hostů-ek v anglickém jazyce (6x) a českých přednášek hostů-ek (1x), které jsou přístupné široké veřejnosti. Zbylé hodiny budou vedeny seminární formou jako debata nad odbornými texty (4x). Přesný harmonogram bude zveřejněn zde v sylabu a zároveň průběžně aktualizován na FB stránkách Nahrané dějiny.

 

Program

2. 10. Úvodní hodina: Ty máš čas hrát (historické) hry?

 • Úvod: cíle kurzu, plán semestru, podmínky pro udělení Z a Zk
 • Debata: jaké historické hry hrajeme a proč, co o nich víme? hledání nejnižšího společného jmenovatele; definice historických her; jak se hry liší od filmů nebo literatury?; mají vliv na společnost?; mají význam pro historiky, archiváře, muzeology, pedagogy?; jak bychom je mohli zkoumat?

10. 10. Přednáška herní historičky a medievistky Aurelie Brandenburg, doktorandské badatelky švýcarského projektu Confederatio Ludens: Is it realistic to eat the pope? – Perceptions of the ‘Medieval’ and the (Un-)Authenticity of Gender and Queerness in Digital Games

 • What are authentic Middle Ages in Digital Games? A question like that might seem simple, but, in fact, its answer can be one of the most complicated when researching the depiction of history in games. The talk is an attempt to give an overview over the complicated discourse regarding authenticity, realism and history in gaming culture(s) with a particular focus on gender, queerness and discrimination.

17. 10. Přes den probíhají stávkové aktivity v rámci Hodiny pravdy. Od 16.30 se studentům-kám doporučuje návštěva CEFRES, kde se konají dvě přednášky v rámci akce War is not a game: disinformation, new technologies, and critical thinking.

24. 10. Seminář se nekoná - zahraniční pracovní cesta

31. 10. Přednáška herní a mediální vědkyně Terezy Fousek Krobové z Katedry mediálních studií FSV UK a FAMU: Tyhle hry nejsou pro ženy: proč jsou hry pořád mužská zábava

 • Hry jsou odjakživa chápány jako mužská zábava. Neznamená to nutně, že by je ženy (nebo LGBTQA komunita) nehrály, spíš byly vždy nebílí neheterosexuální a nemužští hráči neviditelní a tolerovaní. Jak tato představa historicky vznikla? Co ženy skutečně hrají a jaké hry chtějí vytvářet? A musí se to nutně lišit od toho, co vznikalo doted? Přednáška představí historický exkurz od postupného ustavování, posilování až do případného oslabování univerzálního mužského hráče nebo vývojáře a zároveň přidá několik autorských studií, které tyto představy zkoumají. Podíváme se na to, jaké zadky se líbím ženským hráčkám a proč podle mužských hráčů nemají (nejen v historických) hrách figurovat ženy. Taky zjistíme, jak se v tomto světě cítí herní vývojářky nebo novinářky.

7. 11. Seminář se nekoná - děkanský sportovní den

14. 11. Přednáška mediálního vědce a herního historika Jaroslava Švelcha, pedagoga a badatele z FSV UK a FAMU: Jak obehrát železnou oponu: Vytváření, hraní a kopírování počítačových her v komunistickém Československu

 • Based on the eponymous book Gaming the Iron Curtain, this talk will show how computer hobbyists in Cold War era Czechoslovakia challenged the power of the oppressive political regime and harnessed early microcomputer technology for both entertainment and activism. It will explain how gaming hardware and software traveled across the Iron Curtain, explicate the important role of hobby computer clubs, and show some of the most significant achievements of the local community, including activist and protest games of the late 1980s.

21. 11.

28. 11. Přednáška religionistky a germanistky Kathrin Trattner, postdoktorandské herní badatelky na Univerzitě Brémy: "Was Barbarossa not German?!" Nation, History, and Identity in the Civilization Series

 • What is the difference between a nation and a state? Was Barbarossa German? Are the Cree an actual nation? These are not questions from a history class, but from internet forum conversations about a highly popular video game series: Sid Meier’s Civilization (1991 – 2016). Games like Civilization can serve as interesting spaces for reflection on the concept of the nation, its role in history, and questions of national identity. The presentation will provide insights into how the game series represents nationhood and history on the one hand and how players discuss these representations on the other.

5. 12. Přednáška Peter Färberböcka ze Salcburku na téma Viewing habits in video games. Vikings with leather jackets and Nazi exploitation.

 • When playing or creating video games, designers and players alike have a vast set of "stereotypes" that are either well-known as being medievalist or any other time period or aesthetic. Therefore, we rely heavily on sensory habits - audio, video or gameplay which we know as a fitting match for a certain time or a certain group. In this talk, we will look at two aesthetics, which seem to be rather distinct, yet follow similar rules: Vikings with leather jackets and Nazis in leather uniform. We will look at games like Assassin's Creed: Valhalla, God of War (Ragnarök) and the Wolfenstein Series.

12. 12. Digitální hry, historická přesnost a autenticita (seminář)

19. 12. Přednáška enfant terrible českého grafického designu, dělníka filmového plakátu a herního myslitele Bohdana Heblíka: Česká videoherní žurnalistika

 • Jak se v současné době píše o hrách? Není to už jen strojem generované PR vnořené do klávesnic gatekeeperů a boomerů s nostalgickým syndromem? Vždycky FOMO, WOW a těšíme se. Hlavně nic neříct, co kdyby to byl spoiler. Bohdan Konflikt Heblík si vyřídí účty s celou českou videoherní "žurnalistikou".

26. 12. Seminář se nekoná - stromeček, cukroví a sváteční hraní studium v teple domova

2. 1. TBD

9. 1. (Historická) náboženství a spiritualita ve hrách (seminář)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK