PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Dějiny ve veřejném prostoru: Globální paměť - AHSV01122
Anglický název: PVP Public history: Global memory
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS110103
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (26.09.2022)
Předmět seznamuje studenty s koncepty public history a memory studies, jež se zaměřují na reflexi dějin ve veřejném prostoru. Absolvent získá představu o tom, jak a k čemu lidé používají minulost v každodenní praxi. Předmět mu zároveň poskytne analytické pojmy a metody vhodné ke kritickému výzkumu této praxe. Public history pokrývá širokou škálu kontextů a praxí, v nichž se historie objevuje (rozhlas, televize, muzeum, občanský aktivismus, škola, internet, kulturní památky, turismus ad.). Absolvent si osvojí znalosti a dovednosti, jež mu umožní, aby se jako odborný konzultant uplatnil i mimo školu, v dalších prostředích, jež se zaměřují na popularizaci historie a vzdělávání.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (26.09.2022)

Zkouška bude udělena za účast na konferenci a písemný výstup dle domluvy s vyučujícím (např. recenze konference).

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (26.09.2022)

Doporučená literatura:
ASSMANN Aleida, Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München 2006.
BARTLOVÁ Anežka (ed.), Manuál monumentu. Praha 2016.

HAVELKA Miloš (ed.), Spor o smysl českých dějin I. – II. Praha 1995, 2006.

HAVLŮJOVÁ Hana, HUDEC Petr, INDROVÁ Martina a kol., Památky nás baví 1-5, Praha 2015.
KEAN Hilda, MARTIN Paul (ed.), The Public History Reader, London 2013.


KRATOCHVIL Alexander, Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů. Praha 2016.

MCCULLY Alan, History teaching, conflict and the legacy of the past. Education, Citizenship and Social Justice, 2012, 7(2), 145-159.

TILMANS Karen, VAN VREE Frank, WINTER Jay (ed.), Performing the Past: Memory, History and Identity in modern Europe. Amsterdam 2010.
VAŠÍČEK Zdeněk, Obrazy minulosti. Praha 1996.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (08.02.2024)

sylabus LS 2023/2024

doc. Kamil Činátl, Ph.D.

1)      K čemu potřebujeme dějiny? Sonda do konkrétních praktik zacházení s minulostí (sběratelství, reenactement, living history, popkultura ad.).

2)      Média a jejich role při zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru.

3)      Terénní seminář: pomníky v okolí FFUK.

4)      Tragické události v kulturní paměti. Jak se vzpomíná na Breivikův teroristický útok na ostrově Utøya.

5)      Instituce a jejich role při zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru: od kamenných muzeí po eventy.

6)      Analýza úspěšné intervence do dějin ve veřejném prostoru: Zmizelé Sudety nevládní organizace Antikomplex.

7)      Četba z odborné literatury z oblasti „public history“.

8)      Případ Věry Sosnarové: jak porozumět fenoménu falešné paměti?

9)      Zahraniční příklady intervencí do veřejného prostoru.

10)   Volné téma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK