PVP Dějiny a fotografie - AHSV01051
Anglický název: PVP History and photography
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Mgr. Otmar Beneš
Vyučující: Mgr. Otmar Beneš
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (02.10.2023)
Přednáška nepojednává o fotografii pouze jako o historickém prameni, ale bude se zabývat fotografií jako jedinečným médiem a fenoménem, který pomáhal spoluutvářet moderní dějiny od 19. století do současnosti. předpokládá se aktivní dialog mezi vyučujícím a studenty. Přednáška bude provázena prezentací s řadou ikonografického materiálu.<br>
PVP 1 Zkouška: 70 % účast + posouzení jedné fotografie, úspěšné složení ústní zkoušky (předpokládám, pokud to předpisy dovolí, prezenční formou)<br>
PVP 2 Zápočet: 70 účast, posouzení jedné fotografie, aktivní dialog s vyučujím během přednášek.
Cíl předmětu
Poslední úprava: UCDSEDIV (06.02.2021)

Přednáška nepojednává o fotografii pouze jako o historickém prameni, ale bude se zabývat fotografií jako jedinečným médiem a fenoménem, který pomáhal spoluutvářet moderní dějiny od 19. století do současnosti.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UCDSEDIV (09.02.2021)

PVP 1 Zkouška: 70 % účast + úspěšné složení ústní zkoušky (předpokládám, pokud to předpisy dovolí, prezenční formou)
PVP 2 Zápočet: 70 účast, aktivní dialog s vyučujím během přednášek.

 

V průběhu dubna předpokládám po dohodě se studenty jeden předtermín.

Literatura
Poslední úprava: UCDSEDIV (22.02.2021)

Povinná:

Filip Wittlich, Fotografie -- přímý svědek? Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání. Praha 2012.

Výběrová:

Catherine Leroy (ed), Under Fire. Great Photographers and Writers in Vietnam. NY 2005

Eamonn McCabe, Jak vznikají slavné fotografie, Brno 2009

Daniela Mráková, Příběh fotografie, Praha 1985.

Peter Radetsky, The Soviet Image, A Hundred Years of Photographs from Inside the TASS Archives

Hanns Michael Koeltle, Slavné fotografie. Historie skrytá za obrazy I, Praha 2003

LÁBOVÁ, Alena, LÁB, Filip a Univerzita Karlova. Soumrak fotožurnalismu?: manipulace fotografií v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1647-6. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:9b63b680-310c-11e5-8851-005056827e51

Anna Lábová, Filip Láb, Čas nadějí v novinářské fotografii. In: Osmašedesátý očima tří generací, Praha 2018, s. 195-216.

BIRGUS, Vladimír : https://ndk.cz/search?field=author&value=birgus,

zejména Česká fotografie 20. století, Praha 2010.

Hana Řeháková, Dušan Veselý, Zakázané dějiny ve fotografiích ČTK, Praha 1999

Další literatura bude vždy uvedena během přednášky.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (02.10.2023)

Nejde o předmět z dějin fotografie. Přednáška představí fotografii jako moderní médium, s nímž historik pracuje jako se svébytným pramenem. Přednáška bude pbude přihlížet k českému historického kontextu, nebude jím však  svázána.

Přednáška nabídne následující tematické okruhy: Vývoj fotografie a fotografických žánrů, vývoj přístrojů a fotografických technik, vývoj zpracování fotografie; metodologie využití fotografie jako historického pramenu; postupná detailní analýza fotografických žánrů (umělecká fotografie, reportážní fotografie, válečná fotografie, krajinářská fotografie, street foto atd) a jejich souvislost  s historickým vývojem; Fotografie jako "tvůrce dějin" -- slavné fotografie, které historické vědomí, falzifikace dějin ve fotografii. Přednáška bude průběžně doplňována sondami do jednotlivých speciální případů fotografie, profily fotografů apod. Předpokládám, že ačkoliv jde o přednášku, řada témat může být posuzována v dialogu se studenty.

Metodologická východiska (Ivan Šedivý

Stručný přehled dějin fotografie (Ivan Šedivý)

Průkopnická léta fotografie (Otmar Beneš)

Reportážní fotografie (Ivan Šedivý)

Sociální fotografie (Ivan Šedivý

Válečná fotografie (Ivan Šedivý)

Umělecká fotografie (Ivan Šedivý + Otmar Beneš)

Fotografie a propaganda (Ivan Šedivý)

Časopis Signal – sonda do fotografické propagandy (Otmar Beneš)

Ikonické fotografie (Ivan Šedivý + Otmar Beneš)

Praxe technického procesu fotografie (Otmar Beneš)

Prezentace studentů

Prezentace studentů