PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 1 Proměna českého venkova 1945-1960 - AHSV00956
Anglický název: The transformation of the Czech Countryside 1945-1960
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (27.09.2017)
Přednáška se soustředí na proměnu venkova 1945-1960, samozřejmě v souvislostech předchozího vývoje a následných výsledků radikální proměny.
Témata:
1) Pozemková reforma po roce 1918 - vztah státu k pozemkovému vlastnictví, proměna vztahu v letech 1939-1945
2) Reforma pozemkového vlastnictví v letech 1945-1948 - ideje exilu a domácího odboje, národnostní otázka, retribuce
3) Stát a držitelé půdy - vztah ke šlechtickým rodům, církvi, velkostatkářům - politické opory venkova - role agrární strany
4) Proměna vztahu po roce 1948 - proměny uvnitř komunistické strany, tři různé koncepty, vliv Moskvy, srovnání ve střední Evropě
5) Kolektivizace - ideová východiska, legislativa, periodizace, historiografie
6) Kolektivizace - průběh, fáze, proměny, výsledky
7) Kolektivizace - represe, akce Kulak, vyhánění z půdy, případy vězení i rozsudků s tresty smrti (Babice)
8) Sociální proměna venkova - modernizace, elektrifikace, přiblížení městu
9) Výsledky proměny - stav hospodářství, situace venkovských komunit, politické názory a preference
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (08.10.2017)

Blažek, P., Kubálek, M. (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960  středoevropské souvislosti, Praha 2008.

Březina, V., Pernes, J. (eds.): Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957-1960, Brno 2009.

Jech, K.: Soumrak selského stavu 1945-1960, Praha 2001.

Jech, K.: Kolektivizace a vyhnánění sedláků z půdy, Prah 2008.

Kabele, J.: Z kapitalismu do socialismu a zpět, Praha 2005.

Marek, P.: České živnostníctvo 1945-1960, Brno 2006.

Pernes, J.: Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století, Brno 2008.

Rokoský, J., Svoboda, L. (eds.): Kolektivizace v Československu, Praha 2013. 

Růžička, M.: Vyhnanci. Akce kulak, 2008.

Slinták, P., Rottová, H.: Venkov v českém filmu 1945-1969. Filmová tvář kolektivizace, Prahs 2013.

Stehlík, M. Babické vraždy 1951, Praha 2016.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK