PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 2 Paleografie a diplomatika raného novověku. Propedeutika I - AHSV00690
Anglický název: Paleography and diplomatics of the early modern period I
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS333017
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Neslučitelnost : AHSV00686
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK