PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 1 Praha - srdce republiky. Kapitoly z dějin výstavby moderní metropole - AHSV00579
Anglický název: Prague - the heart of the republic. Chapters from the history of the modern metropolis
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Neslučitelnost : AHSV00578
N//Je neslučitelnost pro: AHSV00578
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (08.02.2020)
Praha - srdce republiky. Kapitoly z dějin výstavby moderní metropole
Doc. PhDr. Jana Čechurová, PhD.

Podmínky atestace: zápočet - 75% prezence, zkouška - podmínky pro zápočet, seznam četby

V roce 1918 vznikl samostatný stát - Československo, a Praha, jako dosavadní hlavní zemské město, musela čelit řadě nových problémů, kapacitních i organizačních a také řadě výzev. Až do roku 1920, resp. 1922 se Praha skládala z vlastní vnitřní Prahy a věnce přilehlých a po stránce správní zcela samostatných měst a obcí. Teprve vznikem tzv. Velké Prahy jsou vytvořeny podmínky pro vývoj ve velkoměsto. Původní problémy se postupně řešily, provizoria mizela a docházelo k velkému stavebnímu ruchu a rozkvětu, Praha se měnila v moderní metropoli. Ve specializační přednášce bude věnována pozornost některým vybraným tématům (administrativní a správní budovy, proměna Pražského hradu, společenská centra, vysoké školy a jejich zázemí, modernizace pohřebnictví , vilové čtvrti a řada dalších), přičemž přednášky jsou střídány s exkursemi a vycházkami.


Literatura:
Josef Janáček a kol., Dějiny Prahy, Praha 1964.
Emanuel Poche a kol., Praha našeho věku, Praha 1978.
Emanuel Poche-Josef Janáček, Prahou krok za krokem, Praha 1963.
Ediční řada Zmizelá Praha.
Jan E. Svoboda-Jindřich Noll-Ester Havlová, Praha 1919-1940. Kapitoly o meziválečné architektuře, Praha 2000.
Pavel Scheufler, Praha 1848-1914, Praha 1986.
Miroslav Honzík, Praha 1921, Praha 1981.
Zdeněk Lukeš, Praha moderní. Velký průvodce po architektuře 1900-1950. Historické centrum, Praha 2012.
Zdeněk Lukeš, Praha moderní II, Velký průvodce po architektuře 1900-1950/Levý břeh Vltavy, Praha 2013.
Přemysl Veverka a kol., Slavné pražské vily, Praha 2008.
Petr Ulrich-Vladimír Šlapeta-Alena Křížková, Slavné pražské vily Prahy 6, Osada Baba 1932-1936, Praha 2013.
Před branami Velké Prahy, Praha 2005.
Marek Lašťovka-Václav Ledvinka a kol., Pražský uličník, Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství, 2 díly, Praha 1998.
Miloš Hořejš, Protektorátní Praha jako německé město. Nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu, Praha 2013.
Jiří Padevět, Průvodce protektorátní Prahou, Místa - události - lidé, Praha 2013.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK