PVP Obraz Jeruzaléma v českých zemích - AHSN00289
Anglický název: PVP The image of Jerusalem in the Czech lands
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV01149
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D. (24.01.2024)
Přednáškový cyklus si klade za cíl přiblížit význam Jeruzaléma jakožto geografického i spirituálního středu světa v rámci jeho vnímání ve středověku a částečně i raném novověku. Posluchači se seznámí nejen s historickou realitou a topografií Svatého města, ale i s různými podobami jeho translace v prostoru středověké Evropy, zejména v českých zemích. V kurzu budou rozebírány písemné, vizuální i hmotné prameny. Některá dílčí témata budou přednášena příslušnými odborníky z oblasti dějin umění, architektury či literatury. Součástí programu bude též exkurze po pražských památkách, které odrážejí nápodobu Jeruzaléma či obecněji Svaté země.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D. (24.01.2024)

Témata hodin:

·         Dějiny Jeruzaléma – od Starého zákona po středověk; město tří náboženství: יְרוּשָׁלַיִם (Jerušalajim), القُدس (al-Kuds), Hierosolyma (JS)

·         Středověká topografie Jeruzaléma – proces „vytváření“ Svaté země ve 4.–14. století (JS)

·         Křesťanské poutě do Svaté země v dlouhém středověku (JS)

·         Problematika „přenosu Svaté země“ (translatio Terre sancte) do Evropy (JS)

·         Nebeský Jeruzalém a jeho role v apokalypse (Pavlína Cermanová)

·         Jeruzalém ve vizuálním umění českého středověku (Lenka Panušková)

·         Tematika Jeruzaléma ve středověkém písemnictví (Daniel Soukup)

·         Jeruzalém v cestopisech a odpustkových seznamech (JS)

·         Translatio Jeruzaléma v Praze (Petr Uličný)

·         Exkurze po „jeruzalémských“ stopách v Praze: klášter Božehrobců, edikula na Petříně, Mons Sion a další… (JS)

·         Kadaň jako druhý Jeruzalém (Michaela Ottová – Aleš Mudra)

·         Napodobeniny Božího hrobu v Čechách a na Moravě (Tomáš Řepa)

·         Shrnutí: Jeruzalém včera a dnes (JS)

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D. (24.01.2024)

Literatura:

Karen Armstrongová, Dějiny Jeruzaléma, Praha 1999

Vojtěch Bažant – Jaroslav Svátek, Středověké cestopisy v českých zemích, Praha 2024

Franco Cardini, Jeruzalém. Průvodce dějinami města, Praha 2015

Bianca Kühnel – Galit Noga-Banai – Hanna Vorholt (ed.), Visual Constructs of Jerusalem, Turnhout 2014

Lenka Panušková – Anna Kernbach (ed.), Reflecting Jerusalem in the Medieval Czech Lands, Amsterdam 2024

Daniel Soukup, Kanibalka Marie. Zkáza Jeruzaléma a zavržení židů v staročeské literatuře doby lucemburské, Česká literatura 71/5, 2023, s. 575–602, dostupné na: https://doi.org/10.51305/cl.2023.05.01

Pavel Soukup – Jaroslav Svátek, Dvojí tvář Svatého města. Jeruzalém jako cíl křižáků a poutníků, Dějiny a současnost 33/10 (2011), s. 28–31

Petr Uličný, Pašije, znovuzrození minulosti a druhý Kristův příchod ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta v Praze, in: Pražský sborník historický 49 (2021), s. 73–171 (+ přílohy)

(další literatura bude upřesněna v jednotlivých hodinách)