PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
PVP 2 Historická exkurze ke starším dějinám II - AHSN00248
Anglický název: PVP 2 Historical Excursion Focused on Older History II
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV01108
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. (19.09.2022)
Historická exkurze je zaměřena na návštěvu památek týkajících se obecně starších dějin středoevropského prostoru (především středověk, částečně raný novověk, výjimečně moderní dějiny).
Smyslem exkurze je obeznámit studenty s geografickým prostorem cíle exkurze, seznámit je s krajinným a dobovým kontextem a na místě pak prezentovat obecné informace v konkrétních souvislostech.
Vedle návštěvy a poznání historických objektů na vlastní oči je smyslem exkurze též studium prezentace historických památek jako jedno z možných odvětví uplatnění absolventa oboru.

Organizace exkurze je závislá na příznivé epidemické situaci. Případné zrušení akce bude včas oznámeno a řešeno. Kredity nebude možné získat jinou cestou než účastí na celé exkurzi.

Kurz probíhá formou exkurze v květnu 2023 (předpokládaný termín 5. - 8. 5. 2023), s předpokládaným cílem v polské Vratislavi.
Organizátor kurzu zajišťuje na základě vybrané zálohy ubytování se snídaní, dopravu pronajatým autobusem a vstupy na jednotlivé památky.

Předpokládaná cena kurzu je cca 4000 Kč. Záloha bude vybírána dle finálního rozhodnutí o pořádání akce koncem února.
Filozofická fakulta tuto exkurzi jako volitelný kurz nepodpoří stipendiem. Hledány jsou náhradní možnosti podpory akce.

Počítá se s úvodní informační schůzkou v úterý 14. února 2022. Předběžný program kurzu bude představen v březnu.

Základní povinností účastníka je přednesení referátu, který bude vybírán v písemné formě.

Počet účastníků je omezen kapacitou autobusu, ale bude s velkou pravděpodobností ještě navýšen. Přihlašujte se prosím i na čekací listinu!
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK