PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Jak psát dějiny?: Psaní o historii pro veřejnost - AHSN00227
Anglický název: PVP Writing history for public
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV01087
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (19.02.2024)
Tento "literární seminář" volně navazuje na kurz v ZS Jak psát dějiny I. (jeho absolvování je výhodou, nikoli podmínkou). Je vedený seminární formou a zaměří se na stylistické postupy a žánry určené v komunikaci se širším (laickým) publikem. <br>
V první polovině semestru (od 22. 2. do Velikonoc) budou studenti představovat ukázky vybraných autorů zaměřujících se na literaturu faktu, fejetony, historickou beletrii, popř. jiné vhodné mediální formy prezentace výsledků a otázek historické práce (dokumenty, rozhovory,...); 14. 3. bude ve spolupráci s Mgr. Filipem Liškou ve studiu v Hybernské představena technika podcastu (zájemci o tuto formu prezentace pak mohou ve spolupráci s kolegou Liškou pokračovat). <br>
1. 22. 2. zahájení a plán semestru, seznámení se studujícími
A. Žánry a formy
2. 29. 2. Popularizační literatura a literatura faktu
Historici (a nehistorici) píší dějiny pro veřejnost:
Ukázky: J. Petráň: Kalendář; Rebelie ; M. Hroch, Příliš smělé sny
Miroslav Ivanov: Martova pole; Vražda Václava, knížete českého;
Pavel Kosatík: ? … , případně Jiří Padevět ?
3. 7. 3. Glosa, fejeton, esej. Charakteristika žánru, ukázky
4. 14. 3. Tvorba podcastu: návštěva studia v Hybernské ul.
5. 21. 3. Povídka
(napřJan Petr Velkoborský, Zlatá kniha historických příběhů, 1946, 1982 - výběr z historických povídek 19. a raného 20. století
Václav Vaněk – Petra Hesová – Jiří Mikulec eds. Horo Bílá - horo kletá! Povídky z bělohorské doby, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020(výbor povídek: . V. Beneš Třebízský, A. Jirásek, Z. Winter), tak pozoruhodná díla spisovatelů dnes již málo připomínaných (např. F. Dvorský, E. Herold, J. E. Vocel…)
Jaroslav Durych: Rekviem 1930 /1989: Soubor tří historických povídek (Kurýr, Budějovická louka a Valdice);
Zikmund Winter Povídky
Andrzej Sapkowski, Zmije, 2009; (prostor Afghánistánu; Alexandr Makedonský - Sovětské Rusko)

6. 28. 3. Zelený čtvrtek, děkanské volno
7.4. (příp. i 14. 4.) historický román a novela: charakteristika žánru, ukázky
- ukázky z románů V. Körnera, V. Macury,...
- S. Komárek: Jezovita Balbinus
Přitažlivost Vondruškových románů?

B. Představování studentských prací

Ve druhé polovině semestru pak studující během společných hodin postupně představí svou vlastní tvorbu, ať již literární nebo "mediální".
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (19.02.2024)

Zápočet - podle počtu studujících: prezentace a rozbor 1 zvoleného „cizího“ titulu (literární nebo multimediální povahy); prezentace 1 vlastní drobné práce (rovněž literární nebo multimediální povahy), obojí v rámci hodin během semestru.

Zkouška: zpracování rozsáhlejšího textového nebo multimediálního výstupu (dle domluvy s vyučující).

Možnosti:

- popularizační text na zvolené historické téma (5-10 stran);

- glosa, fejeton, esej: 3-10 stran; 

- povídka; kapitola z románu; 

- podcast, případně jiný multimediální výstup.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK