PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Od samizdatu po fanzin. K dějinám nezávislé literatury v Československu - AHSN00220
Anglický název: PVP From the "Samizdat" to Fanzine. About the History of Independent Literature in Czechoslovakia
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV01080
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. (02.02.2022)
Cílem kurzu je na příkladu české a slovenské fanzinové tvorby, jejich praktických i teoretických kontextů, nabídnout zapsaným studentům základní přehled, jak se ve společnosti formuje alternativa k hlavnímu proudu (ať už na bázi protestu či prostého odmítnutí) a jak se na tomto procesu podílejí alternativní časopisy. V centru pozornosti kurzu je fenomén DIY (Do-It-Yourself) v prostředí českých a slovenských subkulturních scén, v období státního socialismu a postsocialismu.
Naše setkání budou mít povětšinou charakter přednášek spojených s diskusí. Na ty budou navazovat tematické exkurze nebo setkání s pamětníky. Na předmětu budou participovat i pozvaní hosté, většinou pamětníci a aktéři.
Účastníci kurzu budou pracovat s archivními materiály pocházející z dobového subkulturního prostředí a uchovávanými ve vznikajícím Archivu česko-slovenských subkultur a v závěru kurzu budou prezentovat výsledky svého bádání.
Na každou hodinu je připraven studijní materiál (povinné čtení, dokumentární film, ukázky hudební produkce).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. (20.09.2023)

1) Docházka

2) Participace na hodinách, povinná četba

3) Na konci semestru si studenti připraví krátkou prezentaci vlastního projektu (asi 5-10 min.)

4) Seminární práce:

-        Témata musí být konzultována s vyučujícím a musí souviset s problematikou subkultur. Výběr tématu je potřeba provést do 20. 3. 2024. Časový rámec: od šedesátých let až po současnost. Vysoce ceněné budou komparativní studie.

-        Jádro studie musí být postaveno na primárním výzkumu a analýze pramenů.

-        Musí obsahovat teoretický rámec, úvod do problematiky (v případě, že k ní existuje odborná literatura, je ji potřebné krátce nastínit a zhodnotit)

-        Na známku (Zk), rozsah: minimálně 10 normostran opatřených poznámkovým aparátem + seznam použité literatury a pramenů. Na zápočet, kolokvium: ústní prezentace + cca 3 normostrany poznámek + seznam použité literatury a pramenů.

-        Termín odevzdání seminární práce: do konce července 2024.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. (02.02.2022)

Základní literatura:

MICHELA Miroslav; LOMÍČEK Jan; ŠIMA Karel. Dělej něco! České a slovenské fanziny a budování alternativních scén. Praha: Grada 2021.

 

Další tituly:

ATTON, Chris. Alternative Media. London: Sage 2002.

DANIEL, Ondřej a kol. Kultura svépomocí: Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2016.

DUNCOMBE, Stephen. Notes From Underground: Zines and the Politics of Alternative Culture. Bllomington: Microcosm Publishing 2008.

THORNTON, Sarah. „The Social Logic of Subcultural Capital.“ In: GELDER Ken. (ed.) The Subcultures Reader. London and New York: Routledge 2005 [1997]: 184-192.

АКСЮТИНА, Ольга. DIY панк/хардкор сцена в России. Москва: Нота-Р 2008.

ALMER, Jiří. „DIY or Die! Proměny českých a slovenských hardcore-punkových scén a fanzinů od 90. let 20. století do současnosti.“ Historická sociologie, 2, 2016: 113-137.

CÍSAŘ, Ondřej; KOUBEK Martin. „Co se skrývá uvnitř scény?“ A2, 18, 2012, dostupné online: http://www.advojka.cz/archiv/2012/18/co-se-skryva-uvnitr-sceny

COHEN, Stanley. Folk Devils and Moral Panics: Creation of Mods and Rockers. London: Taylor & Francis Ltd, 2002 [1972].

DANIEL, Ondřej. Násilím proti “novému biedermeieru”. Subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu. Příbram: Pistorius a Olšanská 2016.

(FUCHS, Filip). Kytary a řev aneb co bylo za zdí: Punk rock a hardcore v Československu před rokem 1989. Brno : vlastní náklad, 2002.

HLAVÁČKOVÁ, Konstantina: „Kytky v popelnici“: Společnost a móda v sedmdesátých letech v Československu. Praha: UPM 2007.

KOLÁŘOVÁ, Marta a kol. Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Slon 2012.

MACURA, Vladimír: Šťastný věk. Symboly, emblémy, mýty 1948-1989. Praha 1992.

McKAY, George. (ed.) DiY Culture: Party & Protest in Nineties Britain. London: Verso 1998.

MIRZOEFF, Nicolas. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012.

RŮŽIČKA, Vlastimil. Squaty a jejich revoluční tendence. Praha: Triton 2006.

SMOLÍK, Josef. Fotbalové chuligánství. Historie, teorie a politizace fenoménu. Karlovy Vary: VNP, 2008.

SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: uvedení do problematiky. Praha: Grada 2010.

VANĚK, Miroslav. Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002.

 

http://www.rexter.cz/extremismus-subkultur-mladeze/2006/05/01/

 

Výběrová bibliografie:

http://cspk.webnode.cz/texty2/bibliografie/

http://ziny.info/literatura/ceskoslovensko/

 

 

Podrobný pracovní sylabus s odkazy na literaturu a prameny budou mít studenti k dispozici po úvodní hodině. 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. (02.02.2022)

Témata přednášek v semináři:

 

Úvodní informace o kurzu, seznámení s průběhem, požadavky a atestacemi

Kultura svépomoci, DIY, subkulturní studia

Samizdat/Fanzine v Československu – všeobecný úvod, typologie, metody výzkumu, historický nástin

Underground - Vokno

Punkové, HC a Riot Grrrl ziny

Metalové ziny

Skinheadské ziny

Fantasy ziny

Umělecké ziny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK