PVP Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem I - AHSN00204
Anglický název: PVP The Bohemian Crown between Middle Ages and the Early Modern Period I
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV00300
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. (20.09.2023)
První část cyklu přednášek věnovaných vybraným problémům z dějin České koruny a k ní připojených tzv. vedlejších zemí. Podrobnosti viz přiložený soubor ve formátu PDF.