PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 2 Dějiny ve veřejném prostoru I - AHSN00013
Anglický název: History in the Public Space I
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV00475
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV00474
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (13.10.2019)
Dějiny ve veřejném prostoru<br>
Michal Stehlík<br>
<br>
Cíl předmětu:<br>
Obsahem kurzu je seznámení s tématy, kdy (především) moderní dějiny vstupují do veřejného prostoru. Kurz se opírá o aktuální témata veřejného prostoru a je založen na práci studentů s těmito tématy, předpokládá analýzu a diskusi, samozřejmě při základních teoretických znalostech fenoménu paměti. <br>
Součástí je i zvaní externích hostů.<br>
vybraná témata pro rok 2019/2020: Fenomén Vondruška, Fenomén Padevět, Socha maršála Koněva. fenomén Karel Gott - obraz normalizace, Kauza Peroutka, Budování muzea XX. století, Seriál České století, Výstavy a prezentace k 17.11. 2019.<br>
<br>
Literatura:<br>
ASSMANN Aleida, Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München 2006.<br>
HAVELKA Miloš (ed.), Spor o smysl českých dějin I. – II. Praha 1995, 2006.<br>
KEAN Hilda, MARTIN Paul (ed.), The Public History Reader, London 2013.<br>
KRATOCHVIL Alexander, Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů. Praha 2016.<br>
ŠUBRT, VINOPAL: Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu, Praha 2013.<br>
TILMANS Karen, VAN VREE Frank, WINTER Jay (ed.), Performing the Past: Memory, History and Identity in modern Europe. Amsterdam 2010.<br>
VAŠÍČEK Zdeněk, Obrazy minulosti. Praha 1996.<br>
FLUSSER, Vilém: Postdějiny, Praha 2018.
de Certeau, Michel: Psaní dějin, Brno 2011.
Le Goff, Jacques, Paměť a dějiny, Praha 2007.
VEYNE, Paul: Jak se píšou dějiny, Praha 2010.
ČINÁTL, Kamil, Dějiny a vyprávění, Praha 2011.
BLOCH, Marc, Obrana historie, Praha 2011.

<br>
Atestace<br>
Kolokvium/Zápočet: účast na přednáškách; zkouška: aktivní zpracování tématu, popř. vypracování eseje na zadané téma
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK