PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP 3 - Kapitoly ze zahraniční politiky meziválečného Československa - AHS788274
Anglický název: -
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurs se soustředí klíčové etapy československé zahraniční politiky, kterou vysvětluje nejen v kontextu zajištění bezpečnosti státu uprostřed Evropy na rozhraní velmocenských zájmů ale i jeho hospodářských potřeb. Dává nahlédnout i specifickému sociálnímu a politickému zázemí zahraniční služby, jeho viditelným i „neviditelným“ instrumentům.
Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (06.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Požadavky k zápočtu: aktivní participace ve výuce, účast v diskusi (jako alternativa plnění písemná esej na dohodnuté téma v rozsahu cca 8-10 normostran)

Požadavky ke zkoušce: rozprava nad přečtenou literaturou – alespoň 1 monografie resp. memoáry aktérů + min. 2 dílčí studie

Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (06.02.2024)
Literatura

Antonín Klimek – Eduard Kubů: Československá zahraniční politika 1918-1938 : kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995

Jindřich Dejmek: Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992) : vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky, Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku 2002

Republika československá 1918-1939, Dagmar Hájková – Pavel Horák eds., Praha: Lidové noviny 2018

Zdeněk Sládek: Malá dohoda 1919-1938: její hospodářské, politické a vojenské komponenty, Karolinum 2000

Drahomír Jančík: Třetí říše a rozklad Malé dohody: hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939, Praha: Karolinum 1999

Robert Kvaček: Poslední den: Mnichov - Praha, 1938, Praha: Epocha 2018

Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (06.02.2024)
Sylabus

1. Slovo úvodem, literatura

2. Zahraniční politika malého státu, diplomacie, diplomatická a konsulární služba, jejich funkce a nástroje, organizace, personální zázemí

3. Masarykova zahraniční akce – východisko zahraniční politiky

4. Mírová konference a její politické a hospodářské dopady

5. Hry o smluvní zabezpečení státu – kritické napětí mezi hospodářskými zájmy a spojeneckými svazky (reparační sankce vůči Německu, československo-francouzská smlouva, Locarno)

6. Od ženevských nadějí k vystřízlivění (Ženevský protokol, světová hospodářská konference, odzbrojovací jednání)

7. Nástup Adolfa Hitlera k moci, zápas o česko-německý clearing, politický a ekonomický rozklad Malé dohody, pokusy o změnu orientace zahraniční politiky

8. Cesta do Mnichova a Mnichov

9. Zahraniční politika druhé republiky

10. Shrnutí látky

11. Dílčí problémy a témata dle zájmu studentů

12. Volná rozprava k tématům výkladu

Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (06.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK