PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 3 - Pokrok a regrese v hospodářském životě 18. až 21. století II. - AHS788029
Anglický název: -
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Vyučující: PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK