PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 1 - Technické projevy každodennosti (v 19. a 20. století v českých zemích) - AHS666411
Anglický název: -
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS788066
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Ing. Martin Pola (11.12.2019)

Zápočet: aktivní účast na hodinách (omluveny budou maximálně 3 absence) a příprava vycházející

z četby zaslaných textů.

Zkouška: totéž, co na zápočet, a k tomu navíc esej (5 stran) a diskuse o eseji (cca 20 min)

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Ing. Martin Pola (11.12.2019)

ESCOHOTADO, A., Stručné dějiny drog, Praha 2003.

JANÍK, A., DUŠEK, K. Drogy a společnost, Praha 1990.

KOLÁŘ, J., O problému, který měl nebýt. Drogy v socialistickém Československu, Brno 2018.

NOŽINA, M., Svět drog v Čechách, Praha 1997.

SMOLÍK. J., Subkultury mládeže: uvedení do problematiky, Praha 2010.

STEPHENS, R. P., Germans on Drugs, Ann Arbor 2007.

VANTUCH, P., Drogy a kriminalita, Brno 1990.

WELLS, B., Psychedelic Drugs, Harmondsworth 1973.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK