PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Soudobé problémy sociálních dějin - AHS666009
Anglický název: Contemporary problems of social history
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D. (08.02.2019)
Kurs je nejen přehledem soudobých pojmů, přístupů a trendů v sociálních dějinách, nýbrž je zároveň pokusem zachytit vnitřní dynamiku klíčových konceptuálních proměn od druhé světové války až dodnes. Sestává z několika pomyslných částí. Nejdříve (1) budou představeny hlavní přístupy sociální historiografie poválečného období – nejdůležitější autorky a autoři, jejich pojmové nástroje, tematická pole i případné proměny jejich přístupu. Dále (2) se výklad zaměří na klíčové teoretické inovace, pojmy a teorie, zejména poslední třetiny dvacátého století. Nakonec – v letním semestru – se kurs zaměří na sociální a kulturní dějiny posledních zhruba dvaceti let (s důrazem na aktuální autorky a autory, jejich argumentační postupy, debaty atd.).

The course is not only an overview of contemporary concepts, approaches and trends in social history, but also an attempt to capture the internal dynamics of key conceptual changes from World War II to the present day. It consists of several notional parts. Firstly (1) the main approaches of the social historiography of the post-war period will be presented - the most important authors, their conceptual tools, thematic fields and possible transformations in their approaches. Further, (2) the interpretation will focus on key theoretical innovations, concepts and theories, especially the last third of the twentieth century. Finally, in the summer semester, the course will focus on the social and cultural history of the past twenty years (with emphasis on current authors, their argumentation processes, debates, etc.).
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (05.03.2019)

18.2.                    Úvodní hodina

25.2.                    Etnicita a identita

4.3.                       Soudobé přístupy ke studiu expertních kultur

11.3.                    Soudobé výzkumy migrací

18.3.                    Genocide Studies

25.3.                     Výzkumy (politické) emigrace

1.4.                       Společenské vědy a vládnutí v socialismu a post-socialismu

8.4.                       Eugenika a soudobé přístupy k historickému výzkumu

15.4.                    Kolaborace – soudobé přístupy k fenoménu

29.4.                    „Volksgemeinschaft“ a výzkumy nacionálního socialismu

6.5.                       Modernizace – soudobé přístupy ke klasickému konceptu

13.5.                    Závěrečné konferenční prezentace

20.5.                     Závěrečné konferenční prezentace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK