PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika dějepisu II - AHS660053
Anglický název: Didactics of History II
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (17.09.2021)
Předmět navazuje na Didaktiku dějepisu I. Zaměřuje se na propojení metodologických konceptů historiografie a didaktiky dějepisu. Zohledňuje širší kontext historické kultury a seznamuje studenty s různými přístupy k popularizaci vědy a historickému vzdělávání. Vedle oborové didaktiky seznamuje studenty s koncepty muzeologie, memory studies a public history. Předmět dále rozvíjí schopnosti reflexivní praxe a seznamuje studenty s metodami dlouhodobého profesního rozvoje. Didaktika dějepisu II. je funkčně provázána s předmětem Praxe souvislá. Předmět je propojen též s Diplomním seminářem, v němž se studenti mohou zaměřit na aplikaci historiografických a didaktických konceptů do výzkumných témat. Kurz využívá digitální dílnu pro práci s prameny HistoryLab.cz a zkušenosti z testování badatelské učebnice Dějepis 9 Nakladatelství Fraus.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (17.09.2021)

Kadriye ERCIKAN – Peter SEIXAS (ed.), New Directions in Assessing Historical Thinking, New York 2015.  

Hana HAVLŮJOVÁ – Jaroslav NAJBERT, Hledání nového konsensu: Učíme dějepis ve veřejném zájmu?, Historie – otázky – problémy 10/1, 2018, s. 15–31.

Fred KORTHAGEN a kol., Jak spojit  praxi s  teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů, Brno 2011.

Stéphane LÉVESQUE – Penney CLARK, Historical Thinking: Definitions and Educational Applications, in: Scott Alan METZGER – Lauren McArthur HARRIS (ed), The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning, New York 2018, s. 117–48.

Linda S. LEVSTIK – Keith C. BARTON, Doing History: Investigating with Children in Elementary and Middle Schools, New York 2011.

Jaroslav NAJBERT (ed.), Promýšlet dějepis v 21. století. Digitální aplikace pro práci s prameny HistoryLab.cz (online). Praha 2017.

Jaroslav NAJBERT, Vyrovnávání se s komunistickou minulostí: proměny historické edukace v České republice po roce 1989. Dizertační práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2019.

Peter SEIXAS – Tom MORTON, The Big Six Historical Thinking Concepts, Toronto 2012.

Sam WINEBURG – Daisy MARTIN – Chauncey MONTE-SANO, Reading like a historian: Teaching literacy in middle and high school history classrooms, New York 2011. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK