PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
VS Všední den v memoárové literatuře - AHS606045
Anglický název: Everyday Life in Memoir Literature
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS333066
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Záměnnost : AHS41400
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. (27.05.2016)

Cíl předmětu: Příprava seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti tzv. každodennosti, založené na
memoárové literatuře a nezveřejněných pramenech, popřípadě na základě memoárů získaných z rodinných
zdrojů.

Anotace: Většina historiografických výkonů je stále věnována tzv. velkým dějinám. Dějiny států, národů a velkých
sociálních skupin převažují nad dějinami každodennosti, mentalit a okrajových sociálních skupin. Převažuje
strukturálně pojímané dějepisectví, které úmyslně odděluje od sebe jevy a struktury, které v reálné historické
skutečnosti nebyly od sebe oddělitelné. Vzniká tak obraz studených struktur bez lidí a bez jejich konkrétních
představ, tužeb, radostí a smutků. Doplnění těchto studených struktur teplým lidským vyprávěním "pamětníků" pak
umožňuje vykreslit úplnější a zajímavější dějinný obraz. Paměti nám pomáhají odhalovat dřívější mentality,
myšlení, postoje, vzory chování a určit hodnotové parametry různého společenského prostředí. Historická
antropologie dokonce staví jednotlivce do popředí dějin, aby se zabývala především jeho pocity a jeho motivy
jednání a úmyslně usiluje o to, aby nebyl tak "pasivně formovaným objektem", ale konečně přímým a
bezprostředním aktérem dějin.

Sylabus: Vyhledání a zafixování tématu, rozvržení díla, práce s texty, heuristika, možnosti interpretace.

Literatura:
Jaromír Čelakovský, Moje zápisky 1871 - 1914. Edition vorbereitet von Luboš und Alice Velek, Praha 2005
František Kutnar, Obrozenecké vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu
češství doby obrozenecké, Praha 2003, ediert von Martin Kučera.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK