PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
VS Problémy české společnosti ve 20. století - AHS606042
Anglický název: Problems of Czech Society in the 20th Century
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS333071
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (11.11.2018)
Podstatou tohoto výběrového semináře je, aby se zde studenti naučili samostatně zpracovávat vybrané téma do podoby bakalářské, seminární nebo diplomové práce a byli také schopni své postupy a závěry obhájit v diskusi. V semináři je kladen důraz na práci s pramenným materiálem, přičemž je věnována pozornost schopnosti heuristické práce jak po stránce formálního uchopení, tak také interpretace pramenů.
Široce pojatý název semináře dává prostor pro věnování se pestré škále problémů, které se týkají moderní české společnosti, např. spolkového života, nacionalismu, roli církví v moderní společnosti, nejrůznějším společenským programům a koncepcím, úloze žen ve společnosti, elitám, ekologickým tématům, ale nemenší měrou jednotlivým osobnostem, biografiím individuálním i kolektivním.

Podmínky pro atestaci - prezence nejméně 75%, prezentace práce, odevzdání textu - dle dohody s vyučující
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK