Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin I - AHS600006
Anglický název: The main problems of the study of modern and contemporary Czech and Czechoslovak history I
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (07.02.2024)
Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin I. (NMgr.)
Realizace: pondělí 9.10-10.40, učebna 201, Jana Čechurová a kol.

Smyslem tohoto předmětu je pomoci studentům, aby získali hlubší přehled o literatuře, badatelských metodách a o vybraných interpretačních problémech dějin 19. a 20. století v prostoru střední Evropy, přičemž v některých otázkách se přihlíží i k obecnému kontextu euroamerické civilizace.
Atestace: ZS – zápočet na základě písemného testu, LS – ústní zkouška, Z, Zk – 8 kr.
Podmínkou udělení obou atestací je 75% účast na přednáškách
Rozpis přednášek pro LS 2023/2024
19.2. - Moderní vědecké instituce (doc. Pokorná)
26.2. - Prameny lidové provenience (doc. Randák)
4.3. - Medializace a digitalizace (dr. Michela)
11.3. -Úvod do soudobých dějin (doc. Randák)
18.3. - Orální historie (doc. Randák)
25.3. - Svazky StB jako historický pramen (prof. Stehlík)
8.4. - Exkurse Muzeum literatury - Památník národního písemnictví (doc. Čechurová)
15.4. -Exkurse Nakladatelství Karolinum, teorie a praxe vydavatelské činnosti (doc. Čechurová)
22.4. - Fotografie jako pramen (prof. Šedivý)
29.4. -Film jako pramen (dr. Michela)
6.5. -Exkurse Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (doc. Čechurová)
13.5. - Předtermín (doc. Randák - doc. Čechurová)

Literatura ke studiu viz:
Jana Čechurová – Jan Randák a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014.
https://ucd.ff.cuni.cz/studium/studijni-materialy/zakladni-problemy-studia-modernich-a-soudobych-dejin/