PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin I - AHS600006
Anglický název: The main problems of the study of modern and contemporary Czech and Czechoslovak history I
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (20.09.2019)
Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin I. (NMgr.)
Realizace: pondělí 9.10-10.40, učebna 201, Jana Čechurová a kol.

Smyslem tohoto předmětu je pomoci studentům, aby získali hlubší přehled o literatuře, badatelských metodách a o vybraných interpretačních problémech dějin 19. a 20. století v prostoru střední Evropy, přičemž v některých otázkách se přihlíží i k obecnému kontextu euroamerické civilizace.
Atestace: ZS – zápočet na základě písemného testu, LS – ústní zkouška, Z, Zk – 8 kr.
Podmínkou udělení obou atestací je 75% účast na přednáškách

Rozpis přednášek pro ZS 2019/2020:
7.10. Historiografie 19. století (prof. Hlavačka)
14.10. Historiografie 20. století (prof. Šedivý)
21.10. Exkurse NM – Dějiny ve veřejném prostoru (doc. Stehlík)
4.11. Marxismus a historiografie (dr. Randák)
11.11. Zahraniční bohemistika (prof. Hlavačka)
18.11. Úvod do diplomacie a zahraničních vztahů (prof. Šedivý)
25.11. Moderní vědecké instituce (doc. Pokorná)
2.12. Organizace archivů (prof. Rychlík)
9.12. Písemné prameny úřední povahy (prof. Rychlík)
16.12. Edice a ediční činnost (prof. Rychlík)
6.1. Osobní fondy, zápočtový test (doc. Čechurová)
Literatura ke studiu viz:
Jana Čechurová – Jan Randák a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014.
http://ucd.ff.cuni.cz/studium/studijni-materialy/zakladni-problemy-studia-modernich-a-soudobych-dejin/


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK