PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin I - AHS600006
Anglický název: The main problems of the study of modern and contemporary Czech and Czechoslovak history I
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (11.02.2019)
Základní problémy studia moderních a soudobých dějin I. (NMgr.)
Realizace: pondělí 9.10-10.40, učebna 200, Jana Čechurová a kol.

Smyslem tohoto předmětu je pomoci studentům, aby získali hlubší přehled o literatuře, badatelských metodách a o vybraných interpretačních problémech dějin 19. a 20. století v prostoru střední Evropy, přičemž v některých otázkách se přihlíží i k obecnému kontextu euroamerické civilizace.
Atestace: ZS – zápočet na základě písemného testu
LS – ústní zkouška
Podmínkou udělení obou atestací je 75% účast na přednáškách

Rozpis přednášek pro LS 2018/2019
18.2. – Tisk jako pramen (prof. Rychlík)
25.2. – Medializace a digitalizace (prof. Hlavačka)
4.3. – Prameny lidové provenience (dr. Randák)
11.3. – Exkurse Nakladatelství Karolinum, teorie a praxe vydavatelské činnosti (doc. Čechurová)
18.3. – Svazky STB jako historický pramen (doc. Stehlík)
25.3. – Film jako pramen (dr. Michela)
1.4. – Memoárová literatura (prof. Hlavačka)
8.4. – Exkurse NM – Dějiny ve veřejném prostoru (doc. Stehlík)
15.4. – Úvod do soudobých dějin (dr. Randák)
29.4. – Exkurse Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (doc. Čechurová)
6.5. – Předtermín ZP I, ZP II
13.5. – Orální historie (dr. Randák)
20.5. – Fotografie jako pramen (prof. Šedivý)
- Literatura ke studiu viz:
Jana Čechurová – Jan Randák a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014.
http://ucd.ff.cuni.cz/studium/studijni-materialy/zakladni-problemy-studia-modernich-a-soudobych-dejin/ 
Univerzita Karlova | Informační systém UK